Maart-November 2023

de expo’s

Barokke Influencers maakte een tijdreis die meer dan vier eeuwen omspant. We vertrokken in het Antwerpen van de 17de eeuw met de expo Barokke Influencers: Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen. Daarna maakten we een tussenstop in het interbellum met tentoonstelling over de religieuze avant-gardekunst van De Pelgrim. Tot slot landden we in het heden met het artistiek labo Zoek-Stadion, waar we terugblikten en vooruitkeken.

Het festival leerde ons dat een aantal problemen waarmee we vandaag worstelen, niet fundamenteel afwijken van de ‘Grote Vragen’ waar men in de 17de eeuw een antwoord op trachtte te vinden: Hoe verhoudt solidariteit zich tot verantwoordelijkheid? Hoe leid ik een zinvol leven? Welke rol spelen onderwijs en vorming hierin? Is de mens überhaupt maakbaar? En, niet in het minst, hoe ga ik om met mensen die er anders over denken dan ik?

Deze vragen liepen als een rode draad door de drie tentoonstellingen en het lezingenprogramma. Ondanks de verschillen zijn er vele parallellen te vinden in de manieren waarop de jezuïeten in de 17de eeuw, de avant-garde in het interbellum en kunstenaars vandaag zich verhouden tot deze grote vragen.

Affiche expo 'Barokke Influencers'
Affiche 'Zoek-Stadion'