Maart-November 2023

OVER UCSIA & het festival

Barokke Influencers is een initiatief van de Stichting Jezuïetenerfgoed.

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en Universiteit Antwerpen hebben in 2020 de Stichting Jezuïetenerfgoed opgericht. Deze stichting van openbaar nut legt zich toe op de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie van het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten. UCSIA verzorgt de coördinatie van het stadsfestival. De Universiteit Antwerpen treedt op als co-organisator. De intendant van het stadsfestival Barokke Influencers is Harold Polis.

De zeventiende eeuw is bepalend geweest voor de ontwikkeling van Antwerpen en de Lage Landen. Het stadsfestival Barokke Influencers toont de invloed van de barok en de centrale rol die jezuïeten in Antwerpen hebben gespeeld. Waarom zijn en blijven we kinderen van de barok?

De barok belichaamt de ontmoeting tussen traditie en moderne tijd. De jezuïeten gaven dat proces mee vorm vanuit hun religieuze overtuiging en sociale bewogenheid. Barokke Influencers onderzoekt hoe internationaal en verregaand die ontwikkeling was, hoe ze tot in de twintigste eeuw heeft doorgewerkt en wat de erfenis van de barok vandaag betekent in onze superdiverse samenleving. Het historische erfgoed van de jezuïeten is voor ons een aanleiding om een dialoog op gang te brengen over de grote uitdagingen die ons te wachten staan.

Niet toevallig vindt Barokke Influencers plaats in Antwerpen, de noordelijke hoofdstad van de barok. In 2023 kan je zelf ervaren hoe inspirerend de barok is en blijft. Beleef de verbluffende expo’s, de adembenemende muziekconcerten en de vele andere boeiende evenementen van het stadsfestival. Barokke Influencers verandert je kijk op de toekomst.

Met de steun van

Team

Stijn Latré

Stijn Latré

Dagelijkse leiding

e-mail
Harold Polis

Harold Polis

Intendant

e-mail
Erik De Bom

Erik De Bom

Inhoudelijk coördinator

e-mail
Ellen Van Tichelt

Ellen Van Tichelt

Marketing & communicatie

Pers
e-mail