Maart-November 2023

Publicaties

Devotio. The Devotional Prints Database of the Ruusbroec Institute 

De collectie van het Ruusbroecgenootschap speelde een grote rol in de centrale expo van het festival Barokke Influencers. In de periode september 2021 – juli 2023 zijn 2200 devotieprenten ontsloten, mede in het kader van het festival. Al deze prenten zijn gedigitaliseerd (voor- en achterzijde), gemetadateerd en herverpakt in zuurvrije omslagen. 

Anet, het netwerk van een twintigtal wetenschappelijke bibliotheken in de regio Antwerpen en Limburg, ontwikkelde in 2021 het beschrijvingsmodel in het bibliotheeksysteem Brocade. Het zal niet alleen worden gebruikt voor de prentencollectie van het Ruusbroecgenootschap, maar ook voor de Kunstcollectie en de collectie Academisch Erfgoed van de Universiteit Antwerpen.  

Op 7 juni 2023 werd Devotio gelanceerd voor een publiek van 70 experten en geïnteresseerden.  

De inbedding van de prentencollectie van het Ruusbroecgenootschap in de Brocade-omgeving is een garantie voor duurzame ontsluiting. Anet draagt permanent zorg voor de beschikbaarheid, de functionaliteit en de ontwikkeling van Devotio, zodat de langdurige voortzetting van het project gegarandeerd is.

Raadpleeg Devotio.

Catalogus centrale expo

Cover van de catalogus van de tentoonstelling 'Barokke Influencers: jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen'
Barokke Influencers
Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen

Pierre Delsaerdt & Esther Van Thielen (red.)
2023, Uitgeverij Hannibal

28 x 23 cm, 208 pagina’s
Hardcover Nederlandstalige editie
Quadrichromie
ISBN 978 94 6466 624 3

€ 49,95

Bestel het boek !


Baroque Influencers
Jesuits, Rubens, and the Arts of Persuasion

Pierre Delsaerdt & Esther Van Thielen (red.)
2023, Uitgeverij Hannibal

28 x 23 cm, 208 pagina’s
Hardcover Engelstalige editie
Quadrichromie
ISBN 978 94 6466 631 1

€ 49,95

Bestel het boek !


Begeleidende publicatie bij de expo ‘De Pelgrim’

Cover van 'De Pelgrim'
De Pelgrim
Kunst en zingeving in een onttoverde wereld (1924-1931)

Matthijs de Ridder, Rajesh Heynickx, Ewald Peters e.a.
2023, Uitgeverij Hannibal

26 x 21 cm, 168 pagina’s
Softcover met flappen
Nederlandstalige editie
Quadrichromie
ISBN 978 94 6466 626 7

€ 39,95

Bestel het boek !


Andere publicaties

Cover van De Boekenwereld: op missie
De Boekenwereld: Op Missie
Blad voor bijzondere collecties

Themanummer naar aanleiding van het festival Barokke Influencers
2022, (Jaargang 38), nummer 4, Amsterdam University Press

31 x 24,1 cm, 93 pagina’s
Paperback, Nederlandstalig
ISBN 978 94 6372 869 0

€ 17,95

Bestel jouw exemplaar!

Cover - De roeping van kunst
De roeping van kunst
Op de UFSIA-campus te Antwerpen

Red. Jean Van Houtte, Helma De Smedt, Barbara Segaert
2023, UPA

24,1 x 17,1 cm, 132 pagina’s
Paperback, Nederlandstalig
ISBN 978 94 6117 448 2

€ 29,00

Bestel jouw exemplaar!