Maart-November 2023

Workshoptraject ‘Wie of wat wil ik worden?’

In aanloop naar het ‘Barokke Influencers’-stadsfestival, testen UCSIA en De Studio samen een pilootproject uit voor een nieuwe methodiek van studie- en beroepskeuzebegeleiding voor jongeren in de derde graad secundair onderwijs. In navolging van de jezuïtische traditie van onderscheiding, waarbij leerlingen aandacht leren geven aan de invloed van gevoelens op hun keuzegedrag, biedt deze nieuwe methodiek ruimte voor diepgaande reflectie over wie je bent en wat je wilt.

De uitdaging van kiezen

Van de kleren die je ’s morgens aantrekt tot de partner waar je de rest van je leven mee wilt doorbrengen, keuzes maken moeten we allemaal. Maar hoewel ons leven bestaat uit een opeenvolging van kleine en grote keuzes, blijft het verre van evident. Zeker wanneer het gaat om beslissingen met een grote impact op ons leven en de toekomst krijgen we vaak klamme handjes. We worden heen en weer geslingerd tussen rationele en gevoelsmatige argumenten, we beginnen te twijfelen en raken verward door het advies van anderen.

Met een studie- of beroepskeuze moeten jongeren vaak voor de eerste keer nadenken over de richting die ze uit willen in hun leven. Studeer ik verder of ga ik meteen werken en geld verdienen? Kies ik voor werken met mijn handen of werken met mijn hoofd? Ga ik op kot of blijf ik thuis? De keuze die jongeren na hun secundaire studies maken, bepaalt mee waar ze uiteindelijk terecht zullen komen in hun latere leven. Het opent deuren, maar sluit ook andere. En dat zorgt voor stress en onzekerheid.

Onderscheiding – de jezuïeten als ‘experts’ in het maken van keuzes

Keuzes maken is moeilijk. Het vraagt heel wat kennis en vaardigheden om te ontdekken wat je zelf écht wilt. Bovendien zijn onze keuzes onderhevig aan heel wat invloeden die buiten jezelf liggen, zoals de locatie waar een bepaalde studie wordt aangeboden, je financiële mogelijkheden, de mening van je ouders en vrienden, etc. Een bewuste studie- of beroepskeuze maken, vraagt dat je alle argumenten zorgvuldig tegenover elkaar afweegt om zo te kunnen ontdekken wat voor jou de juiste weg is. Dat vraagt kritische zelfreflectie en een zorgvuldige afweging van alternatieven.

De jezuïeten noemen deze manier van bewust keuzes maken ‘onderscheiding’. Onderscheiden betekent dat je leert te luisteren naar je eigen gevoel, dat je aandacht leert hebben voor wat jij als positief en als negatief ervaart opdat je kan ontdekken wat je zelf écht wilt. Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, was een expert in het onderscheiden en schreef zijn ideeën erover neer in het boek ‘Geestelijke oefeningen’. Dit boek, dat ondertussen al 475 jaar oud is, vormde de basis van het boek ‘Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola’ van Nikolaas Sintobin, een hedendaagse jezuïet en internetpastor. In dit boek vertelt Nikolaas op een laagdrempelige manier wat onderscheiding is, hoe je onderscheiding kan oefenen en hoe het je kan helpen bij het maken van keuzes.

Nikolaas Sintobin sj
Nikolaas Sintobin sj

Een vernieuwende methode voor studie- en beroepskeuze

Omdat onderwijs voor de jezuïeten een centrale pijler vormt voor de versterking van de samenleving, besloot UCSIA om in aanloop naar het stadsfestival Barokke Influencers een pilootproject op te zetten voor leerlingen uit het secundair onderwijs. In samenwerking met Nikolaas Sintobin en De Studio werd een workshoptraject opgestart voor studie- en beroepskeuzebegeleiding gebaseerd op de jezuïtische traditie van onderscheiding.

De kracht van deze nieuwe methodiek zit in het tonen van de invloed van gevoelens op ons keuzegedrag. Waar het huidige, bestaande studie- en beroepskeuzeaanbod vooral aandacht besteedt aan informatieverstrekking, willen we met deze nieuwe methodiek ruimte bieden voor diepgaande reflectie over de eigen gevoelens en wensen, en hoe dit invloed heeft op de keuzes die leerlingen kunnen en willen maken. Hiervoor gaan we op artistieke, creatieve wijze aan de slag met de leerlingen om hen te laten nadenken over hun eigen keuzeproces.

80 leerlingen van het zesde middelbaar uit twee Antwerpse scholen nemen deel aan het pilootproject. Maandag 23 januari vond de eerste sessie van de driedelige workshopreeks plaats. De eerste reacties van zowel de leerlingen als de leerkrachten waren alvast erg positief. Voor de ontwikkeling van de workshops kregen we hulp van vier studenten uit de educatieve master van de Antwerp School of Education. De lesmaterialen die zij voor de workshop ontwikkelden, zullen binnenkort ook beschikbaar zijn op de website van het ‘Barokke Influencers’-stadsfestival.

 • 4 studenten uit de educatieve master van de Universiteit Antwerpen gaven het programma mee vorm en begeleidden de jongeren.
 • Goedemorgen en welkom in De Studio in Antwerpen!
 • De leerlingen zitten klaar voor een inleidend woordje in het salon van De Studio.
 • Marc Verstappen, algemeen directeur van De Studio
 • Marc Verstappen, algemeen directeur van De Studio
 • Marc Verstappen, algemeen directeur van De Studio
 • Nikolaas Sintobin sj, jezuïet en auteur van het boek 'Vertrouw op je gevoel'
 • Kaat Somers, projectcoördinator onderwijs en service-learning, stelt UCSIA voor.
 • Kaat Somers (UCSIA)
 • Kaat Somers (UCSIA)
 • Tijd om aan de slag te gaan in kleinere groepjes.
 • Tijd om aan te slag te gaan in kleinere groepen.
 • Ook in Studio Zwart wordt hard gedacht.
 • De workshop in Studio Zwart.
 • De huisregels.
 • Matthijs, masterstudent in de educatieve master van Universiteit Antwerpen, begeleidt een workshopgroep.
 • De workshops
 • De workshops
 • Druk aan het werk met het moodboard.
 • Wat zijn jouw kernwaarden?
 • Sophie, masterstudent in de educatieve master aan de Universiteit Antwerpen, begeleidt de groep in de rotonde.
 • Het moodboard van de rotonde.
 • Individueel aan de slag!
 • Marc Verstappen en Sophie praten na over de workshopsessie.
 • Marc Verstappen (De Studio)
 • Marc Verstappen (De Studio)
 • Nikolaas Sintobin sj
 • Nikolaas Sintobin sj
 • Nikolaas Sintobin sj
 • Nikolaas Sintobin sj

© UCSIA vzw
Vragen over één of meerdere foto’s? Stuur ons een mailtje!