Maart-November 2023

ZOEK-stadion: MUCE

Het laatste collectief staat al in de startblokken om vanaf 11 november het Zoek-Stadion in te palmen: MUCE ofwel Muses United for Circular Economy. Nina Maat, drijvende kracht achter MUCE, vertelt ons wat je als bezoeker kan verwachten in het Zoek-Stadion.

MUCE

MUCE is een bruggenbouwer die bijdraagt aan de opschaling van de circulaire economie. Dit initiatief van Nina Maat verspreidt kennis over de circulaire economie en gaat in dialoog over duurzaamheidstopics door middel van innovaties en kunst. Als bruggenbouwer zal MUCE in het Havenhuis enkele kunstwerken tentoonstellen die een debat uitlokken rond verschillende circulaire en innovatieve topics: van afval, biomimicry en ecodesign tot circulaire bedrijfsmodellen.

Circulaire economie

Wie ben je en wat is MUCE?

‘MUCE is een organisatie die mensen op een laagdrempelige, toegankelijke manier wil laten kennismaken met circulaire economie. Zelf heb ik milieuwetenschappen gestudeerd en stage gelopen bij verschillende overheden. Daar zag ik dat er beleidsmatig al veel rond circulaire economie gedaan wordt, maar dat veel mensen eigenlijk nog altijd niet goed weten wat het is. Ze denken bijvoorbeeld aan ‘recycleren’ terwijl het om veel meer gaat dan dat alleen. En daar wil ik mensen kennis mee laten maken, want ik geloof echt dat het de economie van de toekomst is. Ik denk ook dat je er pas aan mee kunt doen, zodra je goed weet wat het inhoudt.’

Op welke manieren brengt MUCE circulaire economie onder de aandacht?

‘Ik heb een tijdje events georganiseerd in musea rond circulariteit en vorig jaar in oktober organiseerde ik het eerste pop-up museum. Daarvoor vroeg ik bedrijven, kunstinstellingen en kunstenaars om rond de tafel te zitten rond verschillende circulaire topics. De kunstenaars zorgden voor de vertaalslag door kunstwerken te maken.’

Kunst als bemiddelaar

Vanwaar je keuze om het thema van circulaire economie onder de aandacht te brengen door middel van kunst?

‘Omdat kunst voor mij heel laagdrempelig is en zich er het beste toe leent om over zo’n beladen topics te praten. Mensen kunnen wetenschappers beu worden wanneer ze slecht nieuws komen brengen. Denk maar aan de specialisten die in coronatijden zelfs haatmails kregen. Met duurzaamheid is dat ook vaak het geval; het is toch vaak slecht nieuws dat er gebracht wordt. Als kunst voor de vertaalslag zorgt, zijn mensen vaak meer bereid om ernaar te luisteren in plaats van naar iemand die met het vingertje komt wijzen om je te vertellen wat je wel en niet meer mag doen.’

Je staat met MUCE nu in het Havenhuis. We associëren de haven niet meteen met duurzaamheid. Hoe zie jij dat?

‘Dat maakt het voor mij juist extra leuk. Het havenhuis is voor mij het toppunt van de barokke influencer. Het heeft een enorme invloed op de maatschappij als “de draaimotor van de economie”. Maar het is ook wel een logge organisatie die misschien niet meteen voor elke duurzame start-up staat te springen. Zoals de slogan van het festival staat de haven ergens tussen traditie en vernieuwing. Ik kijk er erg naar uit om te ontdekken welke boeiende discussies we daar op gang gaan kunnen brengen.

Tentoonstelling

Wat gaat de bezoeker kunnen zien in het Zoek-Stadion?

‘In het Zoek-Stadion zullen een tiental kunstwerken te zien zijn die vorig jaar ook in de pop-up van MUCE stonden. Daar zit onder andere werk tussen van Myriem El-Kaddouri, Christina De Witte, Moenia Ladhib, Samuel Lemba, Rogier Roeters, Frederik Lizen, Universiteit Antwerpen en INSCT. Ze waren daar maar een maand te zien, dus het is een mooie gelegenheid om ze nog eens te tonen. Ik hoop ze deze keer nog beter te kaderen aan de bezoekers en meer dialoog uit te lokken met het publiek.’

Hoe kwamen de kunstwerken tot stand?

‘De kunstwerken zijn gemaakt in opdracht. Ik koos bewust kunstenaars die nog geen ervaring hebben met deze problematiek en gaf elke kunstenaar een ander thema waarrond ze een werk hebben gemaakt: ecodesign, greenwashing, duurzaam investeren, … Nadien zijn de kunstenaars gaan praten met een bedrijf of academici rond dat thema en daaruit is dan het kunstwerk gegroeid.’

Wat hoop je te bereiken met MUCE in het Zoek-Stadion?

‘Ik hoop vooral het Havenhuis zelf te inspireren en een dialoog mogelijk te maken. Ze zijn al veel bezig met duurzaamheid en circulaire economie maar ik hoop hen uit te kunnen dagen om die initiatieven nog een stapje verder te zetten. En dan in het bijzonder ook uit te dragen naar de bedrijven en bedrijfsfederaties die aan hen verbonden zijn, zodat daar iets kan verschuiven in de toekomst.’ 

MUCE bezet het Zoek-Stadion in het Havenhuis van Antwerpen vanaf zaterdag 11 november 2023.

Open: maandag-vrijdag 9.00 – 18.00 uur | zaterdag 9.30 – 17.30 uur
Gesloten: zondag

Uitzonderlijk gesloten op zaterdag 18 november 2023

Volg Zoek-Stadion op Instagram of Facebook:
@zoekstadion #zoekstadion