Maart-November 2023

Podcast ‘Barokke Influencers’ | aflevering 7: Marjolijn van Heemstra en WOuter Druwé

Nog één seizoen scheidt ons van de start van Barokke Influencers: de winter, het donkerste seizoen waarin we naar binnen keren en op zoek gaan naar lichtpuntjes. Voor de laatste aflevering voerde Anke Verschueren een kwetsbaar, maar hoopvol gesprek met schrijver, theatermaker en filosofe Marjolijn van Heemstra en jurist, professor en kandidaat-priester Wouter Druwé, over roeping, geloven en zingeving.

Samen gaan ze op zoek naar woorden voor het onzegbare, naar een vorm voor het ongrijpbare, naar een houvast voor wat er door onze vingers glipt. Het resultaat is een podcastaflevering om hart en hoofd aan te warmen tijdens de kortste dagen van het jaar, in aanloop naar een nieuw jaar.

Waar geloof je in?

Een gesprek voeren over geloven is vandaag minder eenvoudig dan vierhonderd jaar geleden. Je zou kunnen stellen dat geloven in de 17de eeuw een gegeven was – mensen geloofden – waar vandaag geloven een privékwestie is geworden die ieder voor zich al dan niet bewust wil invullen. Zoekend en tastend. Marjolijn en Wouter spreken openhartig over de ruimte die zingeving inneemt in hun persoonlijk leven.

‘God als iets dat je zelf kunt invullen, een god als een lege ruimte, als een afwezigheid in positieve zin: ik denk dat ik daarin geloof.’ – Marjolijn van Heemstra

Als rode draad door het festival Barokke Influencers loopt de dialoog die we proberen op gang te brengen tussen het heden en het verleden. Honger, pandemieën, armoede, oorlog: de Antwerpse bevolking werd in de 17de eeuw danig op de proef gesteld. Het geloof bood toen troost en een kader om te begrijpen wat er in de wereld gebeurde.

Zowel Marjolijn als Wouter zien zien parallellen met vandaag, hoewel de klimaatcrisis ongezien is. We moeten op zoek naar nieuwe vertellingen, naar een invulling van verhalen waarin de mens minder centraal staat en ander leven, zoals fauna en flora, een centralere plek krijgt in de toekomst.

‘Ik denk in het recentere kerkelijke verhaal en ook in mijn eigen opvatting kunnen we wel zeggen dat de mens niet meer de heerser is maar de verantwoordelijke, want we hebben ook gewoon maar gekregen wat we rondom ons hebben.’ – Wouter Druwé

Tijdens de lezingenreeks ‘Grote vragen’ zijn religie en zingeving thema’s waarover sprekers uit binnen- en buitenland hun licht zullen laten schijnen. Het thema komt ook uitgebreid aan bod in de centrale tentoonstellingen Barokke Influencers. Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen en De Pelgrim.

2023 wordt het jaar van Barokke Influencers. Tel mee af en beluister of bekijk nu alvast de podcast. Als kerstcadeautje legden we deze aflevering namelijk ook vast op beeld.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en laatste nieuwtjes.