Maart-November 2023

Kunstbroederschap De Pelgrim

EXPO

Het prentenkabinet van het KMSKA
Zomer 2023

De avant-garde is na de barok zonder twijfel de boeiendste artistieke periode die we in onze contreien hebben gekend. Een onderbelicht kenmerk van de historische avant-garde is haar gelovige dimensie.

Het kunstgenootschap De Pelgrim (1924-1930), gesticht door schrijver Felix Timmermans, architect Flor Van Reeth en schrijver Ernest Van der Hallen, probeerde moderniteit en geloof samen te brengen. Gekende leden van het genootschap waren Albert Servaes, Huib Hoste, Renaat Veremans, Gerard Walschap, René Demedts en Marnix Gijsen. De ‘geestelijke leidsman’ van dit genootschap, Leonce Reypens s.j., was medestichter van het Antwerpse Ruusbroecgenootschap.

In De Pelgrim was de vergelijking met de barok nooit ver weg. Deze tentoonstelling herontdekt het (internationale) netwerk van De Pelgrim en de religieuze gemeenschapskunst van het interbellum.

LOCATIE:

KMSKA

PARTNERS:

Walden Art Stories en KMSKA