Zoek-Stadion, artistiek laboratorium van 24 juni tot en met 3 december 2023 in het Havenhuis in Antwerpen
Maart-November 2023

Expo ‘Zoek-Stadion’ opent op 24 juni in het havenhuis

Wie Barokke Influencers volgt, weet dat het festival de expliciete ambitie heeft om een dialoog aan te gaan tussen traditie en vernieuwing, maar ook tussen kunst en het bredere maatschappelijke debat.

De barok belichaamde die dialoog in de 17de eeuw, de avant-garde ging ook die dialoog aan tijdens het interbellum, maar op welke manieren staan kunstenaars vandaag in dialoog met de wereld? En op welke manieren kunnen ze vanuit hun kunstenaarspraktijk mee nadenken over de uitdagingen van de toekomst?

Dat onderzoeken vijf hedendaagse kunstenaarscollectieven in Zoek-Stadion, een artistiek laboratorium dat vanaf 24 juni tot en met 3 december wordt ingericht in het Havenhuis. Curator Sergio Servellón nodigt FAAR, Extra Curriculum, Antwerpen Reactief, ARTwork en MUCE uit om afwisselend vier weken een permanente installatie in het Havenhuis te vullen en een publieksprogramma te maken, dat deels online zal worden gecapteerd. 

Het werk van Nadia Naveau krijgt een centrale plaats in het laboratorium, omdat haar werk symbool staat voor de verstrengeling van traditie en vernieuwing. In hun weelderigheid en luxe sluiten Naveaus sculpturen vormelijk nauw aan bij de barok.

Ook bezoekers kunnen actief deelnemen aan het experiment! Net zoals bij de Sodaliteit die in de 17de eeuw nadacht over maatschappelijke kwesties, ligt de focus op kennisdeling en samenwerking.

Als hoofdsponsor van het festival Barokke Influencers wil Port of Antwerp-Bruges met de expo Zoek-Stadion het belang van vernieuwing benadrukken in een periode vol uitdagingen. De expo, waarbij jongeren zoveel mogelijk worden betrokken, richt zich op een breed en inclusief publiek. Het Havenhuis zal zelf ook een plek innemen in de programmatie, waarbij wordt gefocust op thema’s als duurzaamheid, de energie-omslag en innovatie.

‘Doorheen het festival Barokke Influencers gaan diverse kunstenaars expliciet in dialoog met traditie en vernieuwing, met kunst en het maatschappelijk debat. Die verbinding staat ook centraal in Port of Antwerp-Bruges, een haven die reeds eeuwenlang verantwoordelijk is voor de overslag van goederen, maar telkens opnieuw de brug slaat met innovatie en de wereld van morgen. Eén met de wereld. Eén met de toekomst.’ – Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp Bruges

Havenhuis Antwerpen
Havenhuis Antwerpen | Zaha Hadid Architects

Curator Sergio Servellón liet zich inspireren door de congressen hedendaagse kunst die de modernistische schilder Jozef Peeters (1895-1960) honderd jaar geleden organiseerde. Deze evenementen bestonden altijd uit een combinatie van een tentoonstelling en lezingen waarin er discussie werd gezocht met andere maatschappelijke actoren: de politiek, de architectuur, de psychologie. Er werden raakpunten gezocht met de maatschappij en er werd bevraagd hoe de hedendaagse kunst van dat moment daar deelachtig aan kon zijn.

Sergio Servellón
Sergio Servellón

‘Ik spiegel me voor ‘Zoek-Stadion’ meer aan de extremere avant-garde in België in de jaren 1920 en in het bijzonder aan de manier waarop ze hedendaagse kunst een plek probeerden te geven in de maatschappij. Dat vat voor mij ook samen wat alle projecten bindt: nadenken over wat gemeenschapskunst zou kunnen zijn. Al dan niet in opdracht, in het geval van Rubens, of vanuit een missie-gevoel van de kunstenaar zoals de leden van De Pelgrim.’ – Sergio Servellón, curator Zoek-Stadion

Lees het interview met Sergio Servellón over ‘Zoek-Stadion’!

Deelnemende initiatieven en kunstenaars

Volg de voorbereidingen en de deelnemende collectieven en kunstenaars alvast op Instagram!

Nadia Naveau
24.06.2023 – 03.12.2023

Nadia Naveau experimenteert met vormen, materialen en kleurgebruik. Ze put inspiratie uit verschillende contexten die versmelten in een eigenzinnige iconografie. Met haar sculpturen verkent ze de grenzen tussen het figuratieve en het abstracte, het barokke en het gestileerde, het hedendaagse en het klassieke. In het Havenhuis stelt ze haar veelvormige sculpturen tentoon. Ze variëren in schaal van zeer klein tot levensgroot en worden gerealiseerd in uiteenlopende materialen: gips, keramiek, polyester, beton of plasticine. 

Beelden van Nadia Naveau
Beelden van Nadia Naveau

FAAR
24.06.2023 – 23.07.2023

FAAR – For Artists And Residents – is een Antwerps collectief van schilders, beeldhouwers en ontwerpers. In het Havenhuis blikken ze deze zomer terug op hun tweejarig bestaan. Deze expo laat je kennismaken met de kunstenaars en hun projecten. Tijdens lezingen, gesprekken en performances staan ze stil bij actuele thema’s zoals de schaarse creatieve ruimte in de stad of de voordelen die een kunstenaarscollectief kan bieden om je weerbaarheid te vergroten als kunstenaar.

FAAR - For Artists And Residents
FAAR – For Artists And Residents

Extra Curriculum
29.07.2023 – 27.08.2023

Met Vaast Colson als aanvoerder zal Extra Curriculum bij wijze van experiment een groep samenstellen van ‘jonge’ kunstenaars. Maar hoe noem je zo’n verzameling? Een collectief? Een ploeg? Een bende? Een formatie? Welke naam je ook kiest, elke ‘groep’ veroorzaakt een spanningsveld tussen het individuele handelen en ervaren en het collectieve. Extra Curriculum zal waarnemen, denken, handelen, debatteren, ervaren, dansen en spreken en zo het spanningsveld tussen het individuele en het collectieve opzoeken, uitdagen en vastleggen.

De installatie die de collectieven zullen vullen is een ontwerp van Exponanza.
De installatie die de collectieven zullen vullen is een ontwerp van Exponanza.

Antwerpen (Re)actief
02.09.2023 – 01.10.2023

Antwerpen heeft een rijke culturele geschiedenis die eeuwen overspant. Die artistieke tijdslijn vertoont pieken van vernieuwing. Wat gebeurt er wanneer die vernieuwing botst met de traditie? Hoe navigeren kunstenaars, ontwerpers en creatievelingen de spanning tussen het verleden en de toekomst? Antwerpen (Re)actief probeert deze vragen te beantwoorden door een culturele geschiedenis van de stad te presenteren die zowel de vernieuwing van de traditie als de traditie van de vernieuwing belicht. Met presentaties, lezingen en kunstwerken wil het project een ander perspectief tonen op de culturele geschiedenis van Antwerpen.

Antwerp Port House | Zaha Hadid Architects
Antwerp Port House | Zaha Hadid Architects

ARTwork
07.10.2023 – 05.11.2023

Hoe ontwikkelt een jonge aspirant zich tot een volwaardige, duurzame kunstenaar? De ontwikkeling en het traject van jonge kunstenaars worden beïnvloed door een heleboel factoren: galeristen, opdrachtgevers, media. Hoe kunnen die krachten worden gebundeld? En welke rol is er weggelegd voor de kunstopleidingen? In het Havenhuis zoekt de Jonge Academie samen met gatekeepers uit de Vlaamse kunstensector, spelers uit de Vlaamse kunstopleidingen (van studenten tot beleidsmakers) en andere belanghebbenden naar gelaagde antwoorden op deze vragen.

ARTwork

MUCE
11.11.2023 – 03.12.203

MUCE is een bruggenbouwer die bijdraagt aan de opschaling van de circulaire economie. Dit initiatief van Nina Maat verspreidt kennis over de circulaire economie en gaat in dialoog over duurzaamheidstopics door middel van innovaties en kunst. Als bruggenbouwer zal MUCE in het Havenhuis enkele kunstwerken tentoonstellen die een debat uitlokken rond verschillende circulaire en innovatieve topics: van afval, biomimicry en ecodesign tot circulaire bedrijfsmodellen.

MUCE